English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373HV ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Analýza hudebních děl ve vztahu k výtvarných děl, filmu a novodobé kultury. Výuka probíhá na DAMU.

Forma studia:

Přednáška, lektorská činnost, ukázky

Předpoklady a další požadavky:

Schopnost analýzy a reflexe

Obsah kurzu:

Analýza hudebních děl ve vztahu k výtvarných děl, filmu a novodobé kultury. Výuka probíhá na DAMU.

Doporučená nebo povinná literatura:

Žádné

Hodnoticí metody a kritéria:

Účast na přednáškách

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 11. 2017