Základy Color Grading

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MZCGR zápočet 1 18 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Praktický úvod do barevných korekcí v prostředí DaVinci Resolve.

Výsledky učení

Absolventi a absolventky kurzu jsou schopni samostatně základním způsobem barevně upravit video, standardizovat jasové a tonální podání jednotlivých záběrů a podání pleťové barvy v sekvenci. Dokáží používat základní technické nástroje pro diagnostiku barevného obrazu a rozumí významu barevných profilů.

Předpoklady a další požadavky

Po dohodě s přednášejícím vlastní videomateriál k práci.

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a zpracování samostatných úkolů.

Poznámka

Modul se koná 3x za rok v počítačové učebně CAS, budova AMU, ulice Tržiště, č. 336, 2. patro. Vchod dvorem z budovy AMU. Předmět je určen pro studenty a studentky KDT, KSS a CAS.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů