Umělecko-výzkumný projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UMVP2 zápočet 10 24 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je uvést studenty a studentky do praxe uměleckého výzkumu. Předmět je uprostřed studijního cyklu pojímán jako hlavní průsečík mezi teoretickým poznáním a uměleckou tvorbou. S jeho pomocí by měli studenti a studentky zúročit nabyté poznání v oblasti teorie a historie médií ve vlastní umělecké praxi, osvojit si výzkumné metody a získat praktické kompetence v přípravě umělecko-výzkumného projektu. V první části kurzu jsou představeny příklady úspěšných projektů, základní metodologie, nástroje a postupy, které jsou dále diskutovány s ohledem na téma diplomové práce a absolventského díla. Studenti a studentky dále navrhnou projekt, který bude v následujícím akademickém roce usilovat o podporu ve výzkumně a umělecko-výzkumně zaměřených grantových výzvách. K projektu provedou předrealizační průzkum a rešerše a navrhnou dílčí realizační kroky. Navržený projekt by měl mít úzkou návaznost na zamýšlené absolventské dílo. V následujícím semestru pak samostatně s podporou mentora realizují plánované výzkumné aktivity. Na výuce kurzu se podílí vedoucí diplomové práce, mentor absolventského díla a další hosté. Na seminář přímo navazuje podpůrný předmět: Příprava diplomové práce.

Výsledky učení

Studenti a studentky si ujasní vztah mezi vlastním teoretickým výzkumem a tvorbou. Prakticky využijí výzkumné poznatky ve vlastní tvorbě, dokáží navrhovat experimentální tvůrčí postupy a uplatnit jejich závěry v realizační strategii pro vlastní diplomovou práci.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro magisterský stupeň studia.

Literatura

Boberová, Daniela. Koubová, Alice (eds.). Artistic Research. NAMU 2018.

Průchová-Hrůzová, Andrea. Odnaučující a světotvorná politika vědění. O umění a výzkumu podle Toma Holerta. Arte Acta 9/2003. Dostupné na <https://arteacta.cz/wp-content/uploads/2023/09/Preklad_Hruzova_Holert.pdf>, navštíveno 31. 1. 2024.

Hollert, Tom. Umění ve znalostní polis. Arte Acta 9/2003. Dostupné na <https://arteacta.cz/wp-content/uploads/2023/09/Preklad_Hruzova_Holert.pdf>, navštíveno 31. 1. 2024.

Buddeus, Ondřej. Stanová, Magda. Zpráva o uměleckém výzkumu pro AVU. AVU 2020. Dostupné na <https://be.avu.cz/app/uploads/2021/11/zprava_o_umeleckem_vyzkumu_avu_20204.pdf>, navštíveno 31. 1. 2024.

Bartlová, Milena, Bezecný, Zdeněk eds. Umělecký výzkum na UMPRUM. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020.

Mistry, Jyoti. Places to Play – Practice, Research, Pedagogy. Amsterdam: Amsterdam University of the Arts, 2017, dostupné na <https://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/AIR/ISSUU_places_to_play_ZICHT.pdf>, navštíveno 31. 1. 2024.

Hodnoticí metody a kritéria

Realizace projektu s výstupem v podobě výzkumné zprávy, či eseje dle zamýšlené specifikace.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů