Výzkumné a publikační metody: Akademická etika a vědecká komunikace

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM1 zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

14. 10. 2022 – Akademická etika a vědecká komunikace

Přednášející: Daniela Jobertová

Obsah:

•expozice základních pojmů a principů akademické etiky

•důvody porušování akademické integrity ze strany studentů i výzkumníků

•zásady práce s myšlenkami druhých

•publikační praxe a typy jejího porušení (desatero)

•anti-plagiátorské systémy – co umí a co neumí

•etické komise a etické kodexy

•chování ve výzkumné komunitě, konflikty zájmů, whistleblowing

•vztah doktoranda a školitele

•plagiátorské kauzy a jejich dopad

Výsledky učení

Student/ka si osvojí obecné principy a základní pojmy akademické integrity, typy prohřešků proti akademické etice při výzkumné práci a zveřejňování jejích výsledků. Po dokončení semináře bude schopen/na vymezit, popsat a aplikovat etický rozměr jednání v akademickém kontextu; nastínit varianty chování v eticky nejednoznačných situacích včetně jejich dopadů a navrhnout řešení; vyhodnotit míru porušení citačních zásad v odborném textu; vysvětlit rozdíl mezi porušením akademické etiky a nekvalitním výzkumem.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Literatura

Tauginiené, Loreta, et al. Slovník pojmů pro akademickou etiku [Glossary for Academic Integrity]. Aktualizovaná verze, 2018. Přeloženo: Tomáš Foltýnek, Dita Dlabolová, Jana Dannhoferová, Veronika Králíková, Pavel Turčínek. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.

Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554

Internetové zdroje:

http://www.academicintegrity.eu/wp/

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři, vyplnění internetového šetření, písemné zpracování možných řešení zadané nejednoznačné situace rozhodování v akademickém kontextu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na akademický rok 2022/23:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.10.2022 Jindřiška BLÁHOVÁ
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů