Výzkumné a publikační metody: Základy sociologických šetření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM6 zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

28. 4. 2023 – Základy sociologických šetření

Jméno vyučující: Daniela Machová

Obsah:

•praktický workshop zaměřený na seznámení se s metodami sociologického výzkumu s ukázkou probíraných principů v praxi

•kvalitativní a/nebo kvantitativní výzkum

•tvorba dotazníků/diskusních scénářů ve vztahu k cílové dotazované skupině a chování respondentů

•prostředky a postupy dotazování (především elektronické nástroje dotazování (GoogleForms)

•vyhodnocování dat a nejčastější chyby

•součástí workshopu bude nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře

Výsledky učení

Absolventi získají základní znalosti a informace z oblasti sociologického šetření. Seznámí se možnostmi kvalitativního, a především kvantitativního výzkumu od počátečního nastavení projektu po vyhodnocení dat. V praktické části si vyzkouší sestavit a naprogramovat online dotazník.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Literatura

Hendl, Jan: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , 2004, Portál

Hendl, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, Praha, 2008, Portál

Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, 2002, Karolinum

Vinopal, Jiří: Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: Metoda okamžité validizace. Praha, 2008, Sociologický ústav AV ČR

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, vypracování zadaného úkolu (nastavení designu vlastního výzkumného projektu včetně přípravy dotazníku/diskusního scénáře).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů