Academic Communication in English

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940ACE zápočet 6 anglicky akademický rok

Garant předmětu

Jindřiška BLÁHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jindřiška BLÁHOVÁ

Obsah

Akademická komunikace v angličtině je v současnosti nezbytným předpokladem pro profesní rozvoj a badatelskou činnost na mezinárodní úrovni. Připravuje studenty na účast na mezinárodních konferencích, publikaci výzkumu či badatelské pobyty v zahraničí. Předmět se proto zaměřuje na aktuální agendu studentů a nabízí podporu při tvorbě vlastních textů, např. psaní anotace k dizertační práci či prezentování výzkumné činnosti, záměrů a výsledků.

1.Úvod do kulturních rozdílů v akademické komunikaci

2.Základy argumentace a formulace výzkumného problému

3.Diskurzní analýza anotací

4.Tvorba anotace

5.Úvod do anglické stylistiky

6.Editace textu

7.Prezentace vlastního výzkumného projektu

Kurz se koná on-line v pondělí 9 - 10.30. Začíná 2.10. a končí 18.12. 2023.

Výsledky učení

1.Seznámit posluchače se základy akademické komunikace v angličtině

2.Osvojit si základní rétorické a stylistické principy akademické angličtiny v oblasti múzických umění (divadlo, film, hudba a tanec) s důrazem na tvorbu vlastních textů

3.Vylepšit psaný a mluvený projev posluchačů po jazykové i stylistické stránce, rozvinout strategie čtení, diskurzní analýzu a práci s editačními nástroji a překladači

Předpoklady a další požadavky

1.Pokročilá úroveň angličtiny (B2 a výše)

2.Schopnost analýzy a reflexe

3.Práce na individuálním nebo kolektivním výzkumu

Literatura

Žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní účast v diskusích, 75% docházka a odevzdání 75% písemných úkolů.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů