Academic Communication in English

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940ACE Z 6 anglicky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Seznámit posluchače se základy akademické komunikace v angličtině

2.Osvojit si základní rétorické a stylistické principy akademické angličtiny v oblasti múzických umění (divadlo, film, hudba a tanec) s důrazem na tvorbu vlastních textů

3.Vylepšit psaný a mluvený projev posluchačů po jazykové i stylistické stránce, rozvinout strategie čtení, diskurzní analýzu a práci s editačními nástroji a překladači

Forma studia

Termíny výuky pondělí: 12 seminářů - 90 minut - začátek 3.10. 2022 - poslední hodina 19.12. 2022

Čas: 15:00 - 16:30

Výuka on-line.

Kritické čtení a poslech akademických textů, diskuse, analýza ukázek textů, psaní a editace vlastního textu, individuální a skupinová zpětná vazba. Lekce jsou vedeny v angličtině a rozvíjejí tak i neformální mluvenou angličtinu během diskusí a skupinové práce.

Předpoklady a další požadavky

1.Pokročilá úroveň angličtiny (B2 a výše)

2.Schopnost analýzy a reflexe

3.Práce na individuálním nebo kolektivním výzkumu

Obsah kurzu

Akademická komunikace v angličtině je v současnosti nezbytným předpokladem pro profesní rozvoj a badatelskou činnost na mezinárodní úrovni. Připravuje studenty na účast na mezinárodních konferencích, publikaci výzkumu či badatelské pobyty v zahraničí. Předmět se proto zaměřuje na aktuální agendu studentů a nabízí podporu při tvorbě vlastních textů, např. psaní anotace k dizertační práci či prezentování výzkumné činnosti, záměrů a výsledků.

1.Úvod do kulturních rozdílů v akademické komunikaci

2.Základy argumentace a formulace výzkumného problému

3.Diskurzní analýza anotací

4.Tvorba anotace

5.Úvod do anglické stylistiky

6.Editace textu

7.Prezentace vlastního výzkumného projektu

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní účast v diskusích, 75% docházka a odevzdání 75% písemných úkolů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů