Interpretace barokní hudby B 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104IB2B ZK 1 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatná tvůrčí aplikace historicky doložitelných interpretačních zásad na hudbu 17. a 18. století se zaměřením na využití historických pramenů, a to i při realizaci hudby na moderní (nikoliv dobové) nástroje.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktické provedení příslušných skladeb v rámci výukových hodin a koncertů.

Obsah kurzu

Seznámení se základními proudy hudebního myšlení hudby 17. a 18. století, praktická znalost principů artikulace, ornamentiky, rétoriky a dalších složek interpretačního umění.

Doporučená nebo povinná literatura

Veškerý hudební repertoár 17. a 18. století.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů