Dějiny a literatura harfy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DLH1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Dějiny a literatura harfy je seznámit studenta s vývojem stavby nástroje, nástrojové hry a literatury se zaměřením především na období od 19. století, kdy je postavená první dvouzářezová harfa.

Tematické okruhy:

Historický vývoj stavby nástroje – první harfy (Egypt a Mezopotámie), háčkové a jednozářezové harfy

Dizzi, Bochsa, Nadermann – tvorba pro harfu

Harfová literatura pro jednozářezovou harfu (charakteristiky, nejvýznamnější skladatelé)

Dvouzářezová harfa – od prvních harf S. Erard dodnes (srovnání harf různých výrobců – Salvi, Lyon Healy, Camac…)

Skladby pro harfu od Dittersdorfa, Mozarta, Dusíka, Spohra

Parish Alvars a jeho tvorba pro harfu

Německá harfová škola – Grimm, Zabel, Posse

Souhrn Francouzské harfové školy (Hasselmas, Renier, Laskine, Jamet, Tournier,

Salzedo, Grandjany)

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BALDERSTON, Suzanne a Jane WEIDENSAUL. The History of Salvi Harp. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1980, 7(3): 3-5.

BITTER, Marietta. Pentacle: The Story of Carlos Salzedo and the Harp. Salzedo Comittee of the American Harp Society, Inc., 2010. ISBN 978-1456336660.

CAMACHO JURADO, Edmundo Ricardo. Nicanor Zabaleta en el ámbito cultural español de la preguerra civil y su contibución a la proyección mundial del arpa como instrumento de solista de 1927 a 1934. 2005. Programa de Maestría y Doctorado en Música. Universidad Nacional Autónoma de México. Vedoucí práce Dra. Evguenia Roubina Milner.

GRANDJANY, Marcel. A Harpist's View on the Training of Musicians. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1999, 17(1): 45-46. ISSN 0002-869X.

GRANDJANY, Marcel. The Harpist and His Problems. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 2002, 18(3): 25-28.

GIMES, J. Scott. Marcel Tournier: Musicien Complet. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1986,10(3): 3-15.

HUNTLEY, Elizabeth. A Visit to the Salvi Harp Factory in Piasco. The American Harp Journal. American Harp Society, 2005, 20(1): 35-38. ISSN 0002-869X.

INGLEFIELD, Ruth. K. Marcel Grandjany: Concert Harpist, Composer, and Teacher. Vanderbilt Music Company, 1990. ISBN 0-8191-0348-9.

OWENS, Dewey. Carlos Salzedo: From Aeolian to Thunder. Chicago: Lyon & Healy Harps, Inc, 1992.

RENSCH, Rosalyn. Harps and Harpists. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1989.

SWANSON, Car. Hasselmans Remembered by His Students. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1984, 9(3): 10-14.

TOURNIER, Marcele. La Harpe. Paris : Lemoine. 1959.

WEIDENSAUL, Jane B. Alberto Salvi: His Family, His Concert Career. The American Harp Journal. American Harp Society, 1980, 7(3): 6-9.

WEIDENSAUL, Jane. Nicanor Zabaleta. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1980, 7(4): 3-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, studenti jsou hodnoceni na základě aktivního přístupu a znalostí probírané látky.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů