Dějiny a literatura harfy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DLH2 ZK 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Dějiny a literatura harfy je seznámit studenta s vývojem stavby nástroje, nástrojové hry a literatury se zaměřením především na období od 19. století, kdy je postavená první dvouzářezová harfa.

Tematické okruhy:

Francouzská harfová škola na přelomu19. a 20. století (L. Laskine, H. Renier, M. Tournier)

Česká harfová škola – Jan Křtitel Krumpholtz, Trneček

Česká harfová škola v 20. století – Patras, Kodadová, Váchalová. Tvorba českých skladatelů 20. století pro harfu.

Nejvýznamnější harfisté 20. století Marcel Tournier, Nicanor Zabaleta, francouzská harfová škola v Americe (M. Grandjany a C. Salzedo), Alberto a Victor Salvi

Harfové školy – česká, ruská, francouzská, německá, Salzedova metoda

Použití harfy v orchestru

Soudobý repertoár pro harfu

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BALDERSTON, Suzanne a Jane WEIDENSAUL. The History of Salvi Harp. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1980, 7(3): 3-5.

BITTER, Marietta. Pentacle: The Story of Carlos Salzedo and the Harp. Salzedo Comittee of the American Harp Society, Inc., 2010. ISBN 978-1456336660.

CAMACHO JURADO, Edmundo Ricardo. Nicanor Zabaleta en el ámbito cultural español de la preguerra civil y su contibución a la proyección mundial del arpa como instrumento de solista de 1927 a 1934. 2005. Programa de Maestría y Doctorado en Música. Universidad Nacional Autónoma de México. Vedoucí práce Dra. Evguenia Roubina Milner.

GRANDJANY, Marcel. A Harpist's View on the Training of Musicians. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1999, 17(1): 45-46. ISSN 0002-869X.

GRANDJANY, Marcel. The Harpist and His Problems. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 2002, 18(3): 25-28.

GIMES, J. Scott. Marcel Tournier: Musicien Complet. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1986,10(3): 3-15.

HUNTLEY, Elizabeth: A Visit to the Salvi Harp Factory in Piasco. The American Harp Journal. American Harp Society, 2005, 20(1): 35-38. ISSN 0002-869X.

INGLEFIELD, Ruth: K. Marcel Grandjany: Concert Harpist, Composer, and Teacher. Vanderbilt Music Company, 1990. ISBN 0-8191-0348-9.

OWENS, Dewey: Carlos Salzedo: From Aeolian to Thunder. Chicago: Lyon & Healy Harps, Inc, 1992.

RENSCH, Rosalyn: Harps and Harpists. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1989.

SWANSON, Carl: Hasselmans Remembered by His Students. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1984, 9(3): 10-14.

TOURNIER, Marcele: La Harpe. Paris : Lemoine. 1959.

WEIDENSAUL, Jane B. Alberto Salvi: His Family, His Concert Career. The American Harp Journal. American Harp Society, 1980, 7(3): 6-9.

WEIDENSAUL, Jane. Nicanor Zabaleta. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1980, 7(4): 3-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, studenti jsou hodnoceni na základě aktivního přístupu a znalostí probírané látky.

Písemný test z probírané látky za oba semestry.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů