Dějiny a literatura kytary 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DLK1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr SAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ozren MUTAK, Petr SAIDL

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Dějiny a literatura kytary je získání základní orientace ve vývoji kytary (popř. nástrojů kytarového typu), zápisů její hudby a kytarové literatury od nejstarších dob až po současnost. Studenti se postupně seznamují s vývojem nástroje a jeho hudbou po technické i zvukové stránce v jednotlivých slohových obdobích, s odlišnostmi v jednotlivých územních celcích a s významnými kytaráři. Důraz je kladen na znalost podstatných informací a na souvislosti ovlivňující postupný vývoj. Předmět Dějiny a literatura kytary umožňuje žákům orientaci v sólové koncertní, komorní i orchestrální literatuře pro kytaru. Důležitou stránkou předmětu je i schopnost umět rozlišovat, které období znamená vzestup a kvalitu a naopak, kdy se hodnota snižovala. Zvláštní pozornost je pak věnována vývoji v českých zemích.

Tematické okruhy:

  1. Historický vývoj (včetně konstrukce) kytary a nástrojů kytarového typu
  2. Sólová koncertní, komorní i orchestrální literatura pro kytaru podle jednotlivých slohových období.
  3. Nejdůležitější interpreti, autoři a školy.
  4. Zápis hudby v různých slohových obdobích
  5. Vývoj nástroje a jeho literatury v souvislosti s jinými oblastmi umění
  6. Vývoj nástroje a jeho literatury v období renesance – renesanční kytara, loutna a vihuela
  7. Vývoj nástroje a jeho literatury v období baroka – barokní kytara, loutna, theorba a vihuela

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BLÁHA, Vladislav. Dějiny kytary: s přihlédnutím k literatuře nástroje. Čtvrté, rozšířené, doplněné a opravené vydání. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2018. ISBN 978-80-7460-146-0.

SCHLEGEL, Andreas a Joachim LÜDTKE. Die Laute in Europa 2. The Lute Corner, 2011. ISBN 978-3952323212.

VEGA ROMANILLOS, José. The Vihuela de Mano and Spanish Guitar. Romanillos Books, 1990. ISBN 978-8460761419.

WADE, Graham. A Concise History of the Classic Guitar. Mel Bay Publications, Inc., 2006. ISBN 978-0786649785.

Doporučená literatura:

AGUADO, Dionisio. New guitar method. Tecla Editions, 1981. ISBN 978-0906953112.

BELLOW, Alexander. The illustrated history of the guitar. [New York]: Colombo Publications, [c1970].

HECK, Thomas F. Mauro Giuliani: virtuoso guitarist and composer. Columbus: Editions Orphée, 1995. ISBN 0936186879.

MORSELLI, Margarita, Carlos SALCEDO CENTURIÓN, Diego SÁNCHEZ HAASE a Agustín BARRIOS MANGORÉ. El Inalcanzable: Agustín Barrios Mangoré. Asunción, Paraguay: Centro Cultural de la República EL CABILDO, c2007. ISBN 978-99953-843-0-2.

RIUS, Adrián. Francisco Tárrega Biography. Piles Editorial de música, 2006. ISBN 978-8495026934.

SLOANE, Irving. Classic guitar construction. New York: Sterling Pub. Co., 1984. ISBN 0806979267.

SOR, Fernando. Sor's method for the Spanish guitar. Mineola, N.Y.: Dover, 2007. ISBN 0486460436.

WADE, Graham a Gerard GARNO. A new look at Segovia, his life, his music. Pacific, MO: Mel Bay Pub., c1997. ISBN 0786626119.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, studenti jsou hodnoceni na základě aktivního přístupu a znalostí probírané látky.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů