Dějiny a literatura nízkých smyčců 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DLNS1 Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Dějiny a literatura nízkých smyčců 1 je zaměření na poznání dějin a vývoje houslařských škol a stylů a významných mistrů, základní problematiky stavby nízkých smyčců, vývoje a výroby smyčců, přehled materiálů, akustických poznatků a sociálních aspektů houslařské profese. Dále zahrnuje užití nástrojů, jejich šíření, houslařské sbírky a soutěže.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MĚRKA, Ivan. Violoncello: dějiny, literatura, osobnosti. Ostrava: MONTANEX, 1995. 414 s. ISBN 80-85780-05-4.

Doporučená literatura:

STRADIVARI, Antonio. Volume 1. 1. vyd. [Koln]: Thöne, 2010. 334 s. ISBN 978-3-00-031644-9.

STRADIVARI, Antonio. Volume 2. 1. vyd. [Koln]: Thöne, 2010. 331 s. ISBN 978-3-00-031644-9.

STRADIVARI, Antonio. Volume 3. 1. vyd. [Koln]: Thöne, 2010. 319 s. ISBN 978-3-00-031644-9.

STRADIVARI, Antonio. Volume 4. 1. vyd. [Koln]: Thöne, 2010. 321 s. ISBN 978-3-00-031644-9.

HUBIČKOVÁ, Libuše, Jan ŠPIDLEN a Přemysl ŠPIDLEN. Špidlenové: čeští mistři houslaři : co nevíte o houslích. Praha: Rodina Špidlenů, 2003. ISBN 80-239-1978-4.

JALOVEC, Karel. Italští houslaři: Italian Violin-Makers. Praha: Orbis, 1952.

JALOVEC, Karel. Encyclopedia of VIOLIN-MAKERS. Paul Hamlyn, London, 1968.

PILAŘ, Vladimír a František ŠRÁMEK. Umění houslařů. 2., upr. vyd. Praha: Panton, 1989.

RÖDIG, Hans. Geigenbau in neuer Sicht. Frankfurt am Main 1962.

SKOKAN, František. Svět houslí. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

URIE, Bedřich. Čeští violoncellisté (XVIII.- XX. století). 1. vyd. Praha: Práce, 1946.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, studenti jsou hodnoceni na základě aktivního přístupu a znalostí probírané látky.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů