Dějiny a literatura vysokých smyčců 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DLVS1 Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Dějiny a literatura vysokých smyčců v zimním semestru jsou dějiny houslařství.

Pozornost je zaměřena na poznání dějin a vývoje houslařských škol, stylů a významných mistrů, základní problematiky stavby houslí a viol, vývoje a výroby smyčců, přehled materiálů, akustických poznatků a sociálních aspektů houslařské profese. Dále zahrnuje užití nástrojů, jejich šíření, houslařské sbírky a soutěže.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

PAZDERA, Jindřich. Dějiny a literatura houslí a violy, 1. díl, sylaby k přednáškám, 2018

Doporučená literatura:

HUBIČKOVÁ, Libuše, Jan ŠPIDLEN a Přemysl ŠPIDLEN. Špidlenové: čeští mistři houslaři: co nevíte o houslích. Praha: Rodina Špidlenů, 2003. ISBN 80-239-1978-4.

JALOVEC, Karel. Italští houslaři: Italian Violin-Makers. Praha: Orbis, 1952.

JALOVEC, Karel. Čeští houslaři. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

JALOVEC, Karel. Encyklopedie der Geigen Bauern

KURFÜRST, Pavel. Brnensti hudebni nastrojari 14.-19. stoleti: Brünner Instrumentenbauer des 14.-19. Jahrhunderts. Brno: [Moravske muzeum v Brne], 1980.

MILLANT, Bernard. L'archet: [histoire de l'archet en France au dix-huitiéme siécle = Geschichte des Bogens im Frankreich des 18. Jahrhunderts = The history of he bow in France during the eighteenth century]. III. [1.] vyd. Paris: L´Archet Éditions, 2000. 535 s. ISBN 2-9515569-0-X.

PILAŘ, Vladimír a František ŠRÁMEK. Umění houslařů. 2., upr. vyd. Praha: Panton, 1989.

RÖDIG, Hans. Geigenbau in neuer Sicht: neue Erkenntnisse über das Wesen der Resonanz in Streichinstrumenten. Frankfurt/Main: Verlag Das Musikinstrument, 1962.

SKOKAN, František. Svět houslí. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

THÖNE, Jost a Jan RÖHRMANN. Antonius Stradivarius. Library ed. Cologne: Jost Thöne Verlag, 2010. ISBN 3000316442.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě písemného testu, prověřujícího znalosti z tematických okruhů.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů