Dějiny a literatura vysokých smyčců 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DLVS2 ZK 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Dějiny a literatura vysokých smyčců v letním semestru je orientace v literatuře pro vysoké

smyčce od období baroka po 20. století.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

PAZDERA, Jindřich. Dějiny a literatura nástroje 2. díl, sylaby k přednáškám, 2018

Doporučená literatura:

BOYDEN, David. The history of violin playing from its origins to 1761: and its relationship to the violin and violin music. Oxford [London]: Clarendon Press, c1990. ISBN 0198161832.

DOLMETSCH, Arnold. Interpretace hudby 17. a 18. století. Přeložila Dana ŠETKOVÁ. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.

DONINGTON, Robert. Baroque music. London: 1982, W. W. Norton & Company, ISBN 9780393300529.

DORIAN, Frederick. The history of music in performance: the art of musical interpretation from the renaissance to our day. New York, N.Y.: W.W. Norton & Company, 1942.

SADIE, Stanley, ed. The New Grove dictionary of music and musicians. Repr. New York: Grove, 1995.

TARLING, Judy. Baroque string playing for ingenious learners. St. Albans: Corda Music, 2001. 296 s. ISBN 0-9528220-1-6.

Tematické katalogy skladeb: J. S. Bach, J. B. Lully, G. F. Händel, J. Mysliveček, W. A. Mozart, L. Van Beethoven etc.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě písemného testu z tematických okruhů za zimní a letní semestr.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů