Didaktika/Vyučovatelská praxe houslí 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DPH2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jindřich PAZDERA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jindřich PAZDERA

Obsah

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Výuka probíhá pod vedením pedagogů hlavního oboru v úzké souvislosti s výukou hlavního oboru se zvláštním zaměřením na individuální schopnosti studenta.

Výsledky učení

Didaktiku a vyučovatelskou praxi oboru housle a viola vyučuje prof. Jindřich Pazdera.

Přednášky v rozsahu dvou semestrů poskytují houslistům poznatky pro zdokonalení své vlastní metody práce a pro profesionální pedagogické působení na uměleckých školách všech stupňů. Přednášky jsou doplněny ve všech semestrech „Vyučovatelskou praxí“poskytující studentům v interakci s vyučujícím možnost pracovat s modelovými žáky. Předmět vyústí ve státní závěrečnou zkoušku pro získání pedagogické aprobace, kde je komplexně hodnocena praktická i teoretická úroveň výkonu posluchačů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

J. Mařák: Housle,

J. Micka: Hra na housle,

C. Flesch: Die Kunst des Violinspiels,

I. Galamian: Principles of Violin Playing and Teaching

Hodnoticí metody a kritéria

Přednáška, diskuse.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů