Didaktika/Vyučovatelská praxe harfy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DPHA2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Didaktika / Vyučovatelská praxe harfy je seznámení studenta s principy individuálního přístupu při výuky hry na harfu. Předmět připravuje studenta v teoretické a praktické rovině na pedagogickou práci.

Kromě teoretických znalostí a vhodných metodických postupů, se student seznamuje s harfovou metodickou a přednesovou literaturou; rozšiřuje psychologické znalosti a zkušenosti nezbytné jako základ pro vlastní pedagogickou práci.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy nebo na jiné škole. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Specifika výuky hry na harfu

Faktory ovlivňující vývoj žáka

Vyučovací postupy a cvičení

Různé harfové školy a uplatnění v praxi

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DOBRODINSKÝ, Bedřich. Problémy harfové hry. Praha: Panton, 1975.

Doporučená literatura:

GRANDJANY, Marcel. A Harpist's View on the Training of Musicians. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 1999, 17(1): 45-46. ISSN 0002-869X.

GRANDJANY, Marcel. The Harpist and His Problems. The American Harp Journal. American Harp Society, Inc., 2002, 18(3): 25-28.

McDONALD, Susann and Linda WOOD ROLLO: Harp for today: A Universal Method for the harp, Louisville, Kentucky: MusicWorks, Harp Editions, 2008.

SALZEDO, Carlos. L'étude moderne de la harpe..: Modern study of the harp.. New York - Boston: G. Schirmer, c1921.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, ústní zkouška z tematických okruhů za ZS a LS.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží e-mailem od vyučujícího.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů