Didaktika/Vyučovatelská praxe kytary 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DPKY1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Ozren MUTAK

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Didaktika / Vyučovatelská praxe kytary je seznámení studenta s principy individuálního přístupu, motivačními prvky a různými metodami k dosažení cíle používaných v procesu výuky hry na kytaru.

Předmět, kromě teoretických znalostí a vhodných metodických postupů, seznamuje studenta s kytarovou metodickou a přednesovou literaturou a prohlubuje psychologické znalosti a zkušenosti nezbytné jako základ pro vlastní pedagogickou práci.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy nebo na jiné škole. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

STACHAK, Tatiana. Kytarová extra třída: učebnice hry na klasickou kytaru = Gitarová extra trieda : učebnica hry na klasickú gitaru. Ilustroval Małgorzata FLIS, přeložila Klára KAMENSKÁ, přeložila Karla HANZLOVÁ. Praha: Bärenreiter, 2014.

STACHAK, Tatiana. Kytarová první třída: učebnice hry na klasickou kytaru = Gitarová prvá trieda : učebnica hry na klasickú gitaru. Ilustroval Małgorzata FLIS, přeložila Klára KAMENSKÁ, přeložila Karla HANZLOVÁ. Praha: Bärenreiter, 2013.

Doporučená literatura:

SEGOVIA, Andrés. Diatonic Major and Minor Scales, Columbia Music, 1980, ISBN 978-1598060591.

SEGOVIA, Andrés. Estudios: Estudio sin luz, Mainz: Schott, c1987.

SEGOVIA, Andrés. Estudios for guitar, Mainz: Schott, c1955, ISMN M-001-09614-0.

KÄPPEL, Hubert. The Bible of Classical Guitar Technique, AMA Verlag GmbH, 2016, ISBN 978-3899221916.

PEGORARO, Paolo. Technikkompendium. Dostupné z: http://groundsmart-mail.com/documents/pegoraro-paolo-technikkompendium.html

TENNANT, Scott. Pumping Nylon – The Classical Guitarist’s Technique Handbook, Alfred Publishing Co., 2016, ISBN 978-1470631383.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, diskuse ověřující základní znalosti studenta v oblasti didaktických zásad a metodických postupů používaných při výuce hry na kytaru. Student prezentuje vlastní názor na řešení jednotlivých problémů v procesu výuky.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží e-mailem od vyučujícího.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů