Didaktika/Vyučovatelská praxe kytary 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DPKY1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Ozren MUTAK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Didaktika / Vyučovatelská praxe kytary je seznámení studenta s principy individuálního přístupu, motivačními prvky a různými metodami k dosažení cíle používaných v procesu výuky hry na kytaru.

Předmět, kromě teoretických znalostí a vhodných metodických postupů, seznamuje studenta s kytarovou metodickou a přednesovou literaturou a prohlubuje psychologické znalosti a zkušenosti nezbytné jako základ pro vlastní pedagogickou práci.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy nebo na jiné škole. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

STACHAK, Tatiana. Kytarová extra třída: učebnice hry na klasickou kytaru = Gitarová extra trieda : učebnica hry na klasickú gitaru. Ilustroval Małgorzata FLIS, přeložila Klára KAMENSKÁ, přeložila Karla HANZLOVÁ. Praha: Bärenreiter, 2014.

STACHAK, Tatiana. Kytarová první třída: učebnice hry na klasickou kytaru = Gitarová prvá trieda : učebnica hry na klasickú gitaru. Ilustroval Małgorzata FLIS, přeložila Klára KAMENSKÁ, přeložila Karla HANZLOVÁ. Praha: Bärenreiter, 2013.

Doporučená literatura:

SEGOVIA, Andrés. Diatonic Major and Minor Scales, Columbia Music, 1980, ISBN 978-1598060591.

SEGOVIA, Andrés. Estudios: Estudio sin luz, Mainz: Schott, c1987.

SEGOVIA, Andrés. Estudios for guitar, Mainz: Schott, c1955, ISMN M-001-09614-0.

KÄPPEL, Hubert. The Bible of Classical Guitar Technique, AMA Verlag GmbH, 2016, ISBN 978-3899221916.

PEGORARO, Paolo. Technikkompendium. Dostupné z: http://groundsmart-mail.com/documents/pegoraro-paolo-technikkompendium.html

TENNANT, Scott. Pumping Nylon – The Classical Guitarist’s Technique Handbook, Alfred Publishing Co., 2016, ISBN 978-1470631383.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, diskuse ověřující základní znalosti studenta v oblasti didaktických zásad a metodických postupů používaných při výuce hry na kytaru. Student prezentuje vlastní názor na řešení jednotlivých problémů v procesu výuky.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží e-mailem od vyučujícího.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů