Didaktika/Vyučovatelská praxe violy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DPV2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Didaktiku a vyučovatelskou praxi oboru housle a viola vyučuje prof. Jindřich Pazdera.

Přednášky v rozsahu dvou semestrů poskytují violistům poznatky pro zdokonalení své vlastní metody práce a pro profesionální pedagogické působení na uměleckých školách všech stupňů. Přednášky jsou doplněny ve všech semestrech „Vyučovatelskou praxí“ poskytující studentům v interakci s vyučujícím možnost pracovat s modelovými žáky. Předmět vyústí ve státní závěrečnou zkoušku pro získání pedagogické aprobace, kde je komplexně hodnocena praktická i teoretická úroveň výkonu posluchačů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Výuka probíhá pod vedením pedagogů hlavního oboru v úzké souvislosti s výukou hlavního oboru se zvláštním zaměřením na individuální schopnosti studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Mařák: Housle,

J. Micka: Hra na housle,

C. Flesch: Die Kunst des Violinspiels,

I. Galamian: Principles of Violin Playing and Teaching

Hodnoticí metody a kritéria

Přednáška, diskuse.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů