Dějiny a literatura violoncella 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DVC1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš STRAŠIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Tomáš STRAŠIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznání základní problematiky dějin a vývoje stavby nástrojů, vývoje nástrojové hry a literatury pro daný nástroj. Problematika výběru repertoáru a stavby programu. Využití literatury, historických i současných nahrávek audio a video a dalších programů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, souvislosti literatury a dějin interpretace od období baroka po současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

K. Jalovec: Italští houslaři, K. Jalovec: Čeští houslaři, K. Jalovec: Encyklopedie der Geigen Bauern, V. Pilař, K. Šrámek: Umění houslařů, I. Měrka: Violoncello, M. Petráš: Pojednání o tónu, F. Černý: Moderní škola pro kontrabas, K. Patras: Metodika harfové hry

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při přednáškách, vypracování práce na téma zadané pedagogem.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů