Dějiny a literatura vysokých smyčců 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DVS1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jindřich PAZDERA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Jindřich PAZDERA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznání základní problematiky dějin a vývoje stavby nástrojů, vývoje nástrojové hry a literatury pro daný nástroj. Problematika výběru repertoáru a stavby programu. Využití literatury, historických i současných nahrávek audio a video a dalších programů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, souvislosti literatury a dějin interpretace od období baroka po současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

K. Jalovec: Italští houslaři, K. Jalovec: Čeští houslaři, K. Jalovec: Encyklopedie der Geigen Bauern, V. Pilař, K. Šrámek: Umění houslařů, I. Měrka: Violoncello, M. Petráš: Pojednání o tónu, F. Černý: Moderní škola pro kontrabas, K. Patras: Metodika harfové hry

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při přednáškách, vypracování práce na téma zadané pedagogem.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů