Dějiny a literatura vysokých smyčců 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105DVS2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznání základní problematiky dějin a vývoje stavby nástrojů, vývoje nástrojové hry a literatury pro daný nástroj. Problematika výběru repertoáru a stavby programu. Využití literatury, historických i současných nahrávek audio a video a dalších programů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou.

Obsah kurzu

Osnova vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, souvislosti literatury a dějin interpretace od období baroka po současnost.

Doporučená nebo povinná literatura

K. Jalovec: Italští houslaři, K. Jalovec: Čeští houslaři, K. Jalovec: Encyklopedie der Geigen Bauern, V. Pilař, K. Šrámek: Umění houslařů, I. Měrka: Violoncello, M. Petráš: Pojednání o tónu, F. Černý: Moderní škola pro kontrabas, K. Patras: Metodika harfové hry

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při přednáškách, vypracování práce na téma zadané pedagogem.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů