Hra na harfu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HA2 ZK 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy, Bochsa, Damase, Diri, Erdeli, Fišer, Posse, Schuecker, Thomas, Vizthum, Klasické sonáty: C.Ph.E.Bach, Cardou, Dusík, Krumpholz, Pescetti, Suity: Bach, Handel, Zipolli, Sonáty: Britten, Cassella, Cardon, Flagelo, Hindemith, Milhaud, Rossetti, Tuilleferne, Koncerty: Ginastera, Handel, Krumpholz, Mayani, Mozart, Saint-Saens, Romantické, impresionistické a moderní skladby: Debussy, Eben, Glier, Glinka, Fauré, Fulla, Hurník, Ibert, Ravel, Roussel, Salzedo, Tournier, Stupnice, akordy v intervalech a arpeggiích, etudy, barokní suita, celý koncert, vystoupení na interpretačním semináři, přijímací zkouška před kolegiem děkana

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na zkoušku před kolegiem děkana.

Poznámka

Nesjou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů