Hra na harfu 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HAR9 Z 17 2T česky zimní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy, Bochsa, Damase, Diri, Erdeli, Fišer, Posse, Schuecker, Thomas, Vizthum, Klasické sonáty: C.Ph.E.Bach, Cardou, Dusík, Krumpholz, Pescetti, Suity: Bach, Handel, Zipolli, Sonáty: Britten, Cassella, Cardon, Flagelo, Hindemith, Milhaud, Rossetti, Tuilleferne, Koncerty: Ginastera, Handel, Krumpholz, Mayani, Mozart, Saint-Saens, Romantické, impresionistické a moderní skladby: Debussy, Eben, Glier, Glinka, Fauré, Fulla, Hurník, Ibert, Ravel, Roussel, Salzedo, Tournier, Příprava a provedení absolventského koncertu a písemné magisterské práce

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na magisterský koncert.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů