Hra na harfu 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HAR9 Z 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 407 až 492 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Forma studia

Individuální výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudy, Bochsa, Damase, Diri, Erdeli, Fišer, Posse, Schuecker, Thomas, Vizthum, Klasické sonáty: C.Ph.E.Bach, Cardou, Dusík, Krumpholz, Pescetti, Suity: Bach, Handel, Zipolli, Sonáty: Britten, Cassella, Cardon, Flagelo, Hindemith, Milhaud, Rossetti, Tuilleferne, Koncerty: Ginastera, Handel, Krumpholz, Mayani, Mozart, Saint-Saens, Romantické, impresionistické a moderní skladby: Debussy, Eben, Glier, Glinka, Fauré, Fulla, Hurník, Ibert, Ravel, Roussel, Salzedo, Tournier, Příprava a provedení absolventského koncertu a písemné magisterské práce

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na magisterský koncert.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů