Hra na harfu 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF0 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Obsah

Cíl výuky:

V závěrečném semestru je rekapitulováno celé předchozí studium, během něhož se student stal suverénním a osobitým výkonným umělcem, který si je vědom svých předností i nedostatků. Student je veden k tomu, aby dokázal z pozice pedagoga sebejistě pojmenovat všechny atributy hry na harfu (principy správné prstové techniky, tónové kultury ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů vystupování sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem. Vrcholí příprava absolventského koncertu a diplomové práce.

Tematické okruhy:

  1. Rekapitulace celého studia
  2. Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků
  3. Vysvětlení atributů hry na harfu z pozice pedagoga
  4. Komplexní příprava na absolventský koncert

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Student veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového hráče.

Student provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Absolventský koncert by měl být složen ze skladeb různého stylového období – baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus a soudobá hudba nebo se záměrem na určité téma (tance, fantasie, sonáty atd.) Program může obsahovat maximálně 2 krátké komorních skladby v celkové minutáži 15 minut, kde harfa nemá výhradně funkci jen doprovodného nástroje.

Příklad repertoáru:

Díla pro sólovou harfu:

BERIO, Luciano. Sequenza

GODEFROID, Felix. Benátský karneval

POSSE, Wilhelm. Benátský karneval

CHOPIN, Fryderyk. Fanasie-Impromptu

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Roční doby

BACH, Johann Sebastian. Partita, Suity

Sonáty:

SCARLATTI, Domenico. Sonáty (výběr pomalá a rychlá)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Klavírní sonáty

RENIÉ, Henriette. Ballade Fantastique

Koncerty:

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel. Koncert č. 4

RODRIGO, Joaquín. Concerto Serenata pro harfu 2. - 3. věta

ZABEL, Albert. Koncert pro harfu 2. - 3. věta

RENIÉ, Henriette. Koncert pro harfu 2. - 3. věta

PARISH-ALVARS, Elias. Koncert pro harfu 2. - 3. věta

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, účast na seminářích v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb, docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů