Hra na harfu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na harfu 1 je klíčovým studijním předmětem specializace Harfa v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem předmětu Hra na harfu 1 v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Vnímat harfu jako sólový nástroj, který má mnohem širší uplatnění než jen součást v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s přístupem pedagoga a jeho požadavky i s interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru na vyšší umělecké úrovni, které mohou být náročnější než ty, se kterými se student setkal na střední škole. Zároveň student získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

FISCHER, Jan Frank: Etudy č.1 a č. 2

NADERMAN, Francois-Joseph: Etudy, sešity op. 91 - op. 92

Díla pro sólovou harfu:

DUSÍK, Jan Ladislav: Sonata c mol

FELD, Jindřich: Toccata a Passacaglia

GLINKA, Michail: Variace na Mozartovo téma

HÄNDEL, Georg Friedrich: Passacaglia

PIERNE, Gabriel: Impromptu-Caprice

RÖSSLER, František Antonín: Sonata č.1 - č. 2 a další

SAINT-SAËNS, Camille: Fantaisie

Koncerty:

DITTERS VON DITTERSDORF, Carl: Koncert pro harfu A dur

HÄNDEL, Georg Friedrich: Koncert pro harfu B dur

WAGENSEIL, Georg Christoph: Concert pro harfu a další

Stupnice, akordy arpeggia, rozložené akordy malé, velké a lomené akordy. Jednotlivá prstová cvičení pro případné zajištění větší svalové hmoty v prstových článcích.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu prvního semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, absolvování zápočtové zkoušky za ZS před pedagogy katedry: 1 stupnice a akordy (libovolná tónina), dvě etudy různého charakteru.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů