Hra na harfu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF1 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Obsah

Cíl výuky:

Hra na harfu 1 je klíčovým studijním předmětem specializace Harfa v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem předmětu Hra na harfu 1 v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Vnímat harfu jako sólový nástroj, který má mnohem širší uplatnění než jen součást v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s přístupem pedagoga a jeho požadavky i s interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru na vyšší umělecké úrovni, které mohou být náročnější než ty, se kterými se student setkal na střední škole. Zároveň student získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

FISCHER, Jan Frank: Etudy č.1 a č. 2

NADERMAN, Francois-Joseph: Etudy, sešity op. 91 - op. 92

Díla pro sólovou harfu:

DUSÍK, Jan Ladislav: Sonata c mol

FELD, Jindřich: Toccata a Passacaglia

GLINKA, Michail: Variace na Mozartovo téma

HÄNDEL, Georg Friedrich: Passacaglia

PIERNE, Gabriel: Impromptu-Caprice

RÖSSLER, František Antonín: Sonata č.1 - č. 2 a další

SAINT-SAËNS, Camille: Fantaisie

Koncerty:

DITTERS VON DITTERSDORF, Carl: Koncert pro harfu A dur

HÄNDEL, Georg Friedrich: Koncert pro harfu B dur

WAGENSEIL, Georg Christoph: Concert pro harfu a další

Stupnice, akordy arpeggia, rozložené akordy malé, velké a lomené akordy. Jednotlivá prstová cvičení pro případné zajištění větší svalové hmoty v prstových článcích.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu prvního semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, absolvování zápočtové zkoušky za ZS před pedagogy katedry: 1 stupnice a akordy (libovolná tónina), dvě etudy různého charakteru.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů