Hra na harfu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF2 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hra na harfu 2 je klíčovým studijním předmětem specializace Harfa v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem předmětu v druhém semestru je stále kontrolovat dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přišel) a prohlubovat proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Vnímat harfu jako sólový nástroj, který nemá uplatnění pouze v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s přístupem pedagoga a jeho požadavky i s interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru na vyšší umělecké úrovni, které mohou být náročnější než ty, se kterými se student setkal na střední škole. Zároveň student získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

FISCHER, Jan Frank: Etudy č. 3 a č. 4

NADERMAN, Francois-Joseph: Etudy, sešity op. 93 - op.94

Díla pro sólovou harfu:

HINDEMITH, Paul: Sonata pro harfu 1.věta

LISZT, Ferenc: Consolations III.

MARESCOTTI, André-François: Mouvement

ROTA, Nino: Sarabanda a Toccata

ROUSSEL, Albert: Impromptu

RÖSSLER, František Antonín: Sonata č. 3, č. 4

TAILLEFERRE, Germaine: Sonata 1. věta a další

Koncerty:

BACH, Johann Sebastian: Koncert č.1

DEBUSSY, Claude: Tance pro harfu

MOZART, Wolfgang Amadeus: 2.věta z Koncertu pro flétnu a harfu a další

RAVEL, Maurice: Introdukce a Allegro

Stupnice, akordy arpeggia, rozložené akordy malé, velké a lomené akordy. Jednotlivá prstová cvičení pro případné zajištění větší svalové hmoty v prstových článcích.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu druhého semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast během cvičení, přehrávka před pedagogy katedry.

1 stupnice a akordy (libovolná tónina).

Dvě etudy různého charakteru.

Jedna sólová skladba z předepsaného repertoáru prvního a druhého (nebo vyššího) semestru.

Jeden koncert z předepsaného repertoáru prvního a druhého (nebo vyššího) semestru.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů