Hra na harfu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF3 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nesjou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na harfu 3 je klíčovým studijním předmětem specializace Harfa v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem předmětu Hra na Harfu 3 je posilovat technickou zdatnost studenta a postupně rozvíjet jeho schopnost individuální hudebního projevu. Student poznává moderní i historické nástrojové techniky. Student je veden ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci při implementování těchto strategií. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

BACH, Johann Sebastian/GRANDJANY, Marcel: Etudy 1-3

BOCHSA, Charles: Etudy op. 43

Díla pro sólovou harfu:

DE LA PRESLE, Jacques: Le Jardin Mouillé

FAURÉ, Gabriel: Une Chatelaine en sa Tour

HINDEMITH, Paul: Sonata pro harfu 2. a 3. věta

RÖSSLER, František Antonín: Sonata č. 5 - č. 6

SCARLATTI, Domenico: Sonaty (výběr pomalá a rychlá)

SPOHR, Louis: Fantasie c moll

TAILLEFERRE, Germaine: Sonata 2. a 3. věta a další

TOURNIER, Marcel: Feerie

Koncerty:

BACH, Johann Sebastian: Koncert č.2

DAMASE, Jean-Michel: Concertino a další

MOZART, Wolfgang Amadeus: 3. věta z Koncertu pro flétnu a harfu

SAINT-SAENS, Camille: Morceau de Concert

Stupnice, akordy arpeggia, rozložené akordy malé, velké a lomené akordy. Jednotlivá prstová cvičení pro případné zajištění větší svalové hmoty v prstových článcích.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu třetího semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, účast v Semináři strunných nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb ve formě zápočtové zkoušky za ZS před komisí pedagogů katedry.

1 stupnice a akordy (libovolná tónina).

Dvě etudy různého charakteru.

Dvě sólové skladby různého stylového období z předepsaného repertoáru třetího (nebo vyššího) semestru.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů