Hra na harfu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF4 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na harfu 4 je klíčovým studijním předmětem specializace Harfa v rámci studijního programu Strunné nástroje.

Cílem předmětu Hra na harfu 4 ve čtvrtém semestru je posilovat technickou zdatnost studenta a postupně rozvíjet jeho schopnost individuálního hudebního projevu. Student poznává moderní i historické nástrojové techniky. Student je veden ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci při implementování těchto strategií. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

BACH, Johann Sebastian/GRANDJANY, Marcel: Etudy 4-6

BOCHSA, Charles: Etudy op. 63

Díla pro sólovou harfu:

BACH, Johann Sebastian: Preludium a Fuga

FAURÉ, Gabriel: Impromptu

FISCHER, Jan Frank: Monology

GLINKA, Michail: The Lark

SPOHR, Luis: Variace

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel: Sonata

PESCETTI, Giovanni Battista: Sonata

SCARLATTI, Domenico: Sonaty (výběr pomalá a rychlá)

TOURNIER, Marcel: Sonatina a další

Koncerty:

BACH, Johann Sebastian: Koncert č. 3

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel: Koncert B dur, č. 5

PIERNÉ, Gabriel: Koncertní kus pro harfu

ROTA, Nino: Koncert pro harfu a další

WILM, Nicolai: Koncertní kus pro harfu

Stupnice, akordy arpeggia, rozložené akordy malé, velké a lomené akordy. Jednotlivá prstová cvičení pro případné zajištění větší svalové hmoty v prstových článcích.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu. Zkouška před komisí pedagogů katedry.

1 stupnice a akordy (libovolná tónina).

Dvě etudy různého charakteru.

Dvě sólové skladby různého stylového období (jedna v sonátové formě) z předepsaného repertoáru třetího a čtvrtého nebo vyššího semestru.

Jeden koncert z předepsaného repertoáru třetího a čtvrtého (nebo vyššího) semestru.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů