Hra na harfu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF5 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na Harfu 5 je klíčovým studijním předmětem specializace Harfu v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem a prioritou předmětu v pátém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů. V pátém semestru se student dopracovává technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Student má zafixovanou širokou škálu různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí jako např. historicky poučené interpretace staré hudby. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

POSSE, Wilhelm: Velké koncertní etudy č. 1-4

SCHUECKER, Edmund: Etudy II. sešit

Díla pro sólovou harfu:

BOCHSA, Charles: Zitti-Zitti

GRANDJANY, Marcel: Rhapsody

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel: Sonata

KŘENEK, Ernst: Sonata 1. věta a další

LISZT, Ferenc: La Rossignol

RENIÉ, Henriette: Legende

SCARLATTI, Domenico: Sonaty (výběr pomalá a rychlá)

Koncerty:

BACH, Johann Sebastian: Koncert č. 4

FISCHER, Jan Frank: Koncert pro harfu

GLIERE, Reinhold: Koncert pro harfu 1. věta a další

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel: Koncert F dur, č. 6

RODRIGO, Joaquin: Concerto de Aranjuez

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka skladeb zvolených pro bakalářský koncert formou vystoupení na Semináři strunných nástrojů a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Bakalářský koncert se skládá ze skladeb různého stylového období, obsahující baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus a soudobou hudbu nebo záměrem na určité téma (tance, fantasie, sonáty atd.). Program může obsahovat maximálně 2 krátké komorní skladby v celkové minutáži 15 minut, kde harfa nemá výhradně funkci jen doprovodného nástroje. Repertoár je složen z předepsaných skladeb pro pátý a šestý (nebo vyšší) semestr.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů