Hra na harfu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF6 Z 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na harfu 6 je klíčovým studijním předmětem specializace Harfa v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem a prioritou předmětu Hra na harfu 6 v šestém semestru je dopracování technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Student má zafixovanou širokou škálu různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí jako např. historicky poučené interpretace staré hudby. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

POSSE, Wilhelm: Velké koncertní etudy č.5-8

SCHUECKER, Edmund: Etudy III. sešit

Díla pro sólovou harfu:

BACH, Johann Sebastian: Loutnová Suita č.1, BWV 996

DAMASE, Jean-Michel: Sicilienne Variee

HAYDN, Joseph: Sonata

KŘENEK, Ernst: Sonata 2. a 3. věta a další

LISZT, Ferenc: Liebestraum

PARISH ALVARAS, Elias: Serenata

SCARLATTI, Domenico: Sonaty (výběr pomalá a rychlá)

Koncerty:

BACH, Johann Sebastian: Koncert č. 5

BOIELDIEU, Francois Adrien: Koncert pro harfu 1. věta a další

GLIERE, Reinhold: Koncert pro harfu 2. a 3. věta

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel: Koncert č.1

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu šestého semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, účast v Semináři strunných nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb, provedení bakalářského koncertu.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Bakalářský koncert se skládá ze skladeb různého stylového období, obsahující baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus a soudobou hudbu nebo záměrem na určité téma (tance, fantasie, sonáty atd.). Program může obsahovat maximálně 2 krátké komorní skladby v celkové minutáži 15 minut, kde harfa nemá výhradně funkci jen doprovodného nástroje. Repertoár je složen z předepsaných skladeb pro pátý a šestý (nebo vyšší) semestr.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů