Hra na harfu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF7 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory profesorů na interpretaci. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

SCHMIDT, Eric. Etudes 1–3

GODEFROID, Felix. Koncertní Etuda

Díla pro sólovou harfu:

SALZEDO, Carlos. Variace na starou píseň

PARISH-ALVARS, Elias. Introdukce, Kadence a Rondo

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Roční doby

BACH, Johann Sebastian. Partita

SCARLATTI, Domenico. Sonáty (výběr pomalá a rychlá)

HAYDN, Joseph. Sonáty

CASELLA, Alfredo. Sonáta 1.věta a další

Koncerty:

BACH, Johann Christian. Koncert č. 6

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel. Koncert č. 2

GINASTERA, Alberto. Koncert pro harfu 1. věta

BOIELDIEU, Francois Adrien. Koncert pro harfu 2. – 3. věta

PARISH-ALVARS, Elias. Concertino

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, účast na seminářích v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb před komisí pedagogů KSN:

Dvě etudy různého charakteru

Dvě sólové skladby různého stylového období z předepsaného repertoáru.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů