Hra na harfu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF8 ZK 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

SCHMIDT, Eric. Etudes 4–5

SALZEDO, Carlos. Studie

Díla pro sólovou harfu:

SANCAN, P. Variace

PARISH-ALVARS, Elias. Fantasie

FAURÉ, Gabriel. Impromptu

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Roční doby

BACH, Johann Sebastian. Partita, Suity

SCARLATTI, Domenico. Sonáty (výběr pomalá a rychlá)

HAYDN, Joseph. Sonáty

CASELLA, Alfredo. Sonáta 2. – 3. věta a další

SMETANA, Bedřich. Vltava

Koncerty:

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel. Koncert č. 3

GINASTERA, Alberto. Koncert pro harfu 2. – 3. věta

BOIELDIEU, Francois Adrien. Koncert pro harfu 2. – 3. věta

PARISH-ALVARS, Elias. Concertino

CASTELNUOVO TEDESCO, M. Koncert pro harfu

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení atestace: aktivní účast ve výuce, provedení ročníkového recitálu, účast na seminářích v roli interpreta, postupová zkouška před komisí pedagogů KSN

Dvě etudy různého charakteru

Dvě sólové skladby různého stylového období (jedna v sonátové formě) z předepsaného repertoáru

Jeden koncert z předepsaného repertoáru

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů