Hra na harfu 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HARF9 Z 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry (principy správné prstové techniky, tónové kultury ad.) na harfu, analyzovat je, dokázat vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  3. Analýza atributů hry na harfu

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Absolventský koncert by měl být složen ze skladeb různého stylového období – baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus a soudobá hudba nebo se záměrem na určité téma (tance, fantasie, sonáty atd.) Program může obsahovat maximálně 2 krátké komorních skladby v celkové minutáži 15 minut, kde harfa nemá výhradně funkci jen doprovodného nástroje.

Příklad repertoáru:

Díla pro sólovou harfu:

BERIO, Luciano. Sequenza

GODEFROID, Felix. Benátský karneval

SMETANA, Bedřich. Vltava

CHOPIN, Fryderyk. Fanasie-Impromptu

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Roční doby

BACH, Johann Sebastian. Partita, Suity

Sonáty:

SCARLATTI, Domenico. Sonáty (výběr pomalá a rychlá)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Klavírní sonáty

SALZEDO, Carlos. Ballade, op. 28

Koncerty:

KRUMPHOLZ, Jan Křtitel. Koncert č. 4

RODRIGO, Joaquín. Concerto Serenata pro harfu 1.věta

ZABEL, Albert. Koncert pro harfu 1.věta

RENIÉ, Henriette. Koncert pro harfu 1.věta

PARISH-ALVARS, Elias. Koncert pro harfu 1.věta a další

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popřípadě specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu: aktivní účast ve výuce, přehrávka skladeb zvolených pro magisterský koncert formou vystoupení na semináři a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů