Hra na violoncello 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mikael ERICSSON, Michal KAŇKA, Miroslav PETRÁŠ, Tomáš STRAŠIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violoncello je klíčovým studijním předmětem specializace Violoncello v rámci studijního programu Strunné nástroje. Hra na violoncello 1 má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je uvědomění si rozdílu studijního pohledu na práci vysokoškolskou, v detailech i výsledcích sice logicky navazujících na předchozí práci středoškolskou, přesto hlouběji profesionální a opravit nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází).

Dalším cílem studia je zvládnutí formy a konstrukce klasického koncertu. Ve violoncellové literatuře jsou to především koncerty Josefa Haydna. Intonační stránka klasiky přelomu 18./19. století má svá jasná specifika. Naučit se cítit alikvoty souznějících akordů v průběhu jejich postupného spojování je záležitostí soustavného nácviku, který se finálně daří teprve ve spojení se zkušenějším poradcem, v tomto případě pedagogem.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta, v prvním semestru s cílem nácviku klasicistní problematiky.

Stupnice s akordickými řadami, a především terciovými postupy v souladu s tóninami klasického koncertu. FITZENHAGEN, Friedrich. Technické studie op. 28

Etudy:

DOTZAUER, Friedrich: č. 81 (akordy)

DUPORT, Jean Luis: Etuda č. 6 (palcová poloha), 14 (tercie-oktávy)

LEE, Sebastian: op. 31, č. 21 (akordy), č. 40 (oktávy)

BACH, Johann Sebastian: Preludium, Sarabande a Courante ze suity č. 1 G dur

BOCCHERINI, Luigi: Sonáta č. 2 G dur, Largo, Allegro Alla Militare

HAYDN, Joseph: Koncert C dur Hob. VIIb. 1. věta Moderato a 2. věta Adagio

POPPER, David: Tarantella op. 33, Uherská rapsodie op. 68

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, absolvování zápočtové zkoušky za zimní semestr před pedagogy katedry - 1 stupnice, 2 etudy, 2 části ze Suit pro violoncello sólo J. S. Bacha.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů