Hra na violoncello 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV2 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miroslav PETRÁŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mikael ERICSSON, Michal KAŇKA, Miroslav PETRÁŠ, Tomáš STRAŠIL

Obsah

Cíl výuky:

Hra na violoncello je klíčovým studijním předmětem specializace Violoncello v rámci studijního programu Strunné nástroje. Hra na violoncello 2 je zaměřena na další rozvoj technické stránky, tónové kultury, intonace a interpretačních specifik daných hudebních slohů tak, aby studenti obstáli v mezinárodní konkurenci na poli sólistickém, komorním i orchestrálním.

Cílem předmětu Hra na violoncello 2 je napravovat dílčí technické nedostatky a pokračování v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Neustálá kontrola vytyčeného cíle – nácvik intonační preciznosti specifické pro klasicistní interpretaci.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti, talent každého studenta a jeho úroveň, kterou pak představí u postupové zkoušky před komisí.

Stupnice jako metoda rozvoje technických schopností. V terciích a sextách klademe důraz na intonaci, ale také na kvalitu tónu v jednotlivých polohách struny. Skákavé smyky jsou výbornou metodou pro kontrolu výšky odskoku v různých částech struny. Vodítkem je opět škola Fitzenhagenova.

Sólová literatura:

BACH, Johann Sebastian: další části ze suity G dur Allemande, Menuet I a II, Gigue

FIŠER, Luboš: Sonata per violoncello solo

Sonáta s klavírem:

BRAHMS, Johannes: Sonáta e moll op. 38, Allegro non troppo, Allegretto quasi Menuetto, Allegro

HAYDN, Joseph: Koncert C dur Hob. VIIb. 3. věta Allegro molto

POPPER, David: Konc. etuda Spinnlied op. 55

SCHUMANN, Robert: Snění

VALENTINI, Giuseppe: Sonáta E dur – Grave Allegro, Tempo di Gavotta, Largo, Allegro

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v seminářích, přehrávka před pedagogy katedry – 2 etudy, 2 části ze sonáty z předklasického období, violoncellový koncert z klasického období.

Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů