Hra na violoncello 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV2 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violoncello je klíčovým studijním předmětem specializace Violoncello v rámci studijního programu Strunné nástroje. Hra na violoncello 2 je zaměřena na další rozvoj technické stránky, tónové kultury, intonace a interpretačních specifik daných hudebních slohů tak, aby studenti obstáli v mezinárodní konkurenci na poli sólistickém, komorním i orchestrálním.

Cílem předmětu Hra na violoncello 2 je napravovat dílčí technické nedostatky a pokračování v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Neustálá kontrola vytyčeného cíle – nácvik intonační preciznosti specifické pro klasicistní interpretaci.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti, talent každého studenta a jeho úroveň, kterou pak představí u postupové zkoušky před komisí.

Stupnice jako metoda rozvoje technických schopností. V terciích a sextách klademe důraz na intonaci, ale také na kvalitu tónu v jednotlivých polohách struny. Skákavé smyky jsou výbornou metodou pro kontrolu výšky odskoku v různých částech struny. Vodítkem je opět škola Fitzenhagenova.

Sólová literatura:

BACH, Johann Sebastian: další části ze suity G dur Allemande, Menuet I a II, Gigue

FIŠER, Luboš: Sonata per violoncello solo

Sonáta s klavírem:

BRAHMS, Johannes: Sonáta e moll op. 38, Allegro non troppo, Allegretto quasi Menuetto, Allegro

HAYDN, Joseph: Koncert C dur Hob. VIIb. 3. věta Allegro molto

POPPER, David: Konc. etuda Spinnlied op. 55

SCHUMANN, Robert: Snění

VALENTINI, Giuseppe: Sonáta E dur – Grave Allegro, Tempo di Gavotta, Largo, Allegro

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v seminářích, přehrávka před pedagogy katedry – 2 etudy, 2 části ze sonáty z předklasického období, violoncellový koncert z klasického období. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů