Hra na violoncello 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV3 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violoncello je klíčovým studijním předmětem specializace Violoncello v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem předmětu Hra na violoncello 3 je posilovat technickou zdatnost studenta a postupně rozvíjet jeho schopnost individuální hudebního projevu. Student poznává další moderní i historické nástrojové techniky. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby. Tyto dva semestry mají za cíl rozvoj studentových schopností pro interpretaci hudby romantické.

Tematické okruhy:

Student si musí v této fázi nástrojového vzdělávání, pod správným dohledem, najít a osvojit techniku uvolňování extrémně namáhaných částí rukou, zvláště pak ramene.

Výběr repertoáru ve vztahu k individuálním schopnostem a potřebám studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice v rozsahu čtyř oktáv, nyní se zaměřením na trénink tlaku smyčce u špičky, postupně cvičit páku palce, kloubu – nebezpečí natažení šlachy. V terciích a sextách se náročnost ještě zvyšuje.

Sólová literatura:

BACH, Johann Sebastian: Suita d moll č. 2, Preludium Sarabanda, Menuety

CASSADÓ, Gaspar: Suita pro sólové violoncello, Preludio, Fantasia-Sardana, Danza Finale

Etudy:

GRUTZMACHER, Friedrich: op. 38 č. 13 a 14

POPPER, David: op. 73 č. 6, 7

Přednesové skladby s klavírem:

MARTINŮ, Bohuslav: Variace ne slovensou lidovou píseň

SUK, Josef: Balada a Serenáda op. 3

Koncert:

SAINT-SAËNS, Camille: Op. 33 a moll, Allegro appasionato op. 43

GOENS, Daniel van: Scherzo

ČAJKOVSKIJ, Petr iljič: Nocturno op. 4, Pezzo capricioso op. 62

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, účast v Semináři strunných nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb ve formě zápočtové zkoušky za zimní semestr před komisí pedagogů katedry – 1 stupnice, 2 etudy, 2 části ze Suit pro violoncello sólo J. S. Bacha.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů