Hra na violoncello 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV4 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violoncello je klíčovým studijním předmětem specializace Violoncello v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem a prioritou předmětu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů.

Kromě posilování technické zdatnosti studenta a rozvoje schopností individuálního hudebního projevu se studenti seznamují s historií nástrojové techniky. Vývoj nástroje violoncello úzce souvisí s technikami hry v současnosti. Trendy ve vývoji nových materiálů, sklolamináty, uhlíková vlákna, ušlechtilé kovy, to je dnešní řešení mnoha dílů nástroje. Jen ve smyčci, který fakticky finální zvukovou paletu dotváří, je použití uhlíkových vláken stále častější. Vývoj bodce, který svou řízenou vibrací carbonových materiálů vibrace violoncella ovlivňuje, je další kapitolou poznávání charakteru zvuku nástroje. Souvislost mezi technickým vybavením violoncella a způsobem hraní je zřejmá a prokazatelná. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem ale také veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice – v různých tóninách, především ve vztahu k tóninám repertoáru, na kterém student pracuje.

Etudy:

DOTZAUER, Friedrich: č. 82, 83

GRUTZMACHER, Friedrich: č. 15

PIATTI, Alfredo: Op. 25 – Capriccio Nr. 2 a 4

POPPER, David: Op. 73 č. 8, 9

Sólový repertoár:

BACH, Johann Sebastian: sólová suita č. 3 C dur, Preludium, Allemande, Courante

nebo REGER, Max: Op.131 – Suita d moll č. 2 Preludium, Largo, Gavotta

Koncert:

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič: Variace na Rokokové téma, op.33

DVOŘÁK, Antonín: Rondo g moll, op. 94

HAYDN, Joseph: 1. věta z Koncertu D dur Hob VIIb-2, kadence Reiner Ginzel-Vídeň

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu. Zkouška před komisí pedagogů katedry – 2 etudy, virtuózní skladba, koncert z období romantismu nebo 20. století.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů