Hra na violoncello 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV4 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miroslav PETRÁŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mikael ERICSSON, Michal KAŇKA, Miroslav PETRÁŠ, Tomáš STRAŠIL

Obsah

Cíl výuky:

Hra na violoncello je klíčovým studijním předmětem specializace Violoncello v rámci studijního programu Strunné nástroje. Cílem a prioritou předmětu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů.

Kromě posilování technické zdatnosti studenta a rozvoje schopností individuálního hudebního projevu se studenti seznamují s historií nástrojové techniky. Vývoj nástroje violoncello úzce souvisí s technikami hry v současnosti. Trendy ve vývoji nových materiálů, sklolamináty, uhlíková vlákna, ušlechtilé kovy, to je dnešní řešení mnoha dílů nástroje. Jen ve smyčci, který fakticky finální zvukovou paletu dotváří, je použití uhlíkových vláken stále častější. Vývoj bodce, který svou řízenou vibrací carbonových materiálů vibrace violoncella ovlivňuje, je další kapitolou poznávání charakteru zvuku nástroje. Souvislost mezi technickým vybavením violoncella a způsobem hraní je zřejmá a prokazatelná. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem ale také veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice – v různých tóninách, především ve vztahu k tóninám repertoáru, na kterém student pracuje.

Etudy:

DOTZAUER, Friedrich: č. 82, 83

GRUTZMACHER, Friedrich: č. 15

PIATTI, Alfredo: Op. 25 – Capriccio Nr. 2 a 4

POPPER, David: Op. 73 č. 8, 9

Sólový repertoár:

BACH, Johann Sebastian: sólová suita č. 3 C dur, Preludium, Allemande, Courante

nebo REGER, Max: Op.131 – Suita d moll č. 2 Preludium, Largo, Gavotta

Koncert:

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič: Variace na Rokokové téma, op.33

DVOŘÁK, Antonín: Rondo g moll, op. 94

HAYDN, Joseph: 1. věta z Koncertu D dur Hob VIIb-2, kadence Reiner Ginzel-Vídeň

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu. Zkouška před komisí pedagogů katedry – 2 etudy, virtuózní skladba, koncert z období romantismu nebo 20. století. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů