Hra na violoncello 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV5 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violoncello je klíčovým studijním předmětem specializace Violoncello v rámci studijního programu Strunné nástroje. V pátém semestru se veškerá práce se studentem soustředí na absolventský koncert a diplomovou práci. Student dopracovává technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice určí profesor, tercie, sexty a oktávy v tóninách podporujících tóniny přednesových skladeb

Etudy:

BATTANSCHON, Felix: Nr. 11

GRUTZMACHER, Friedrich: č. 9 a 14

PIATTI, Alfredo: Op. 25 Capriccio Nr. 7 a 8

POPPER, David: Höhe Schule des Violoncellospiels op. 73 č.10, 12 a 20

Díla pro sólové violoncello:

BACH, Johann Sebastian: Suita č. 3 C dur Sarabande, Bourée I a II, Gigue

CASSADÓ, Gaspar: Suita pro sólové violoncello Danza – Intermezzo e Danza Finale

Skladby s klavírem:

DVOŘÁK, Antonín: Polonéza A dur

MARTINŮ, Bohuslav: Sonáta č. 2, Allegro, Largo, Allegro commodo; Variace na Rossiniho téma

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij: Sonáta op. 40 d moll – Allegro non troppo, Allegro, Largo, Allegro

Koncerty:

BOCCHERINI, Luigi: Koncert B dur (Allegro moderato, Adagio non troppo, Rondo Allegro)

DVOŘÁK, Antonín: Koncert h moll op. 104, 1. věta Allegro

Oblast malých forem:

DVOŘÁK, Antonín: Klid op. 68

SAINT-SAËNS, Camille: Labuť

POPPER, David: Der Elfentanz op. 39

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka skladeb zvolených pro bakalářský koncert formou vystoupení na Semináři strunných nástrojů a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů