Hra na violoncello 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV6 Z 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violoncello je klíčovým studijním předmětem specializace Violoncello v rámci studijního programu Strunné nástroje. V šestém semestru se student dopracovává technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Student má zafixovanou širokou škálu různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí jako např. historicky poučené interpretace staré hudby. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby. Skutečně náročný repertoár student předvede před oponenty na bakalářském koncertě.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

GRUTZMACHER, Friedrich: č. 16

PIATTI, Alfredo: Op.25 Capriccio Nr. 9, 10 a 12

POPPER, David: Op. 73 č. 17 a 22

Sólový repertoár:

BACH, Johann Sebastian: Suita č. 4 Es dur Preludium, Sarabande a Gigue

LIGETI, Gyorgi: Sonáta pro violoncello sólo

Skladby s klavírem:

BEETHOVEN, Ludwig van: Sonáta č.4 C dur op. 102 – Andante, Allegro vivace, Adagio, Allegro vivace

BRAHMS, Johannes: Sonáta op. 99 F dur – Allegro vivace, Adagio affettuoso, Allegro passionato a Allegro molto

MARTINŮ, Bohuslav: Sonáta č. 3 – Poco andante, Moderato-Andante-Allegro ma non troppo

PROKOFJEV, Sergej: Sonáta op. 119 – Andante grave, Moderato, Allegro ma non troppo

Koncerty s orchestrem:

DVOŘÁK, Antonín: Koncert h moll op.104 Adagio ma non troppo, Finale allegro moderato

MARTINŮ, Bohuslav: Koncert č.1 Allegro poco moderato, Andante moderato, Allegro

Přednesové skladby:

BEETHOVEN, Ludwig van: Variace Es dur na árii z Mozartovy opery Kouzelná flétna

BRUCH, Max: Kol Nidrei

EBEN, Petr: Elegie a Toccata

JANÁČEK, Leoš: Pohádka

MARAIS, Marin: Gendron: La Folia

PAGANINI, Niccolo: Variace na jedné struně Mojžíš

SUK, Josef: Balada a Serenáda op. 3

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. jako příprava povinného repertoáru ke konkurzu do magisterského studia.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, účast v Semináři strunných nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb, provedení bakalářského koncertu. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů