Hra na violoncello 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HNV8 ZK 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Stupnice v návaznosti na Ševčíka op. 3 – řadové staccato a sautillé v různých rytmech. Známé melodie (Vánoční…) v oktávách a v různých tóninách.

(ŠEVČÍK, Otakar. 40 variací op. 3, arr. Louis Feuillard)

Sonáty s klavírem:

BRAHMS, Johannes. Sonáta F dur op. 99 - Allegro vivace, Adagio affettuoso, Allegro passionato, Allegro molto

LOCATELLI, Pietro. Sonáta pro violoncello a klavír D dur

Sólový repertoár:

GABRIELLI, Domenico. 7 Ricercari – č. 1 g moll a č. 3 D dur

PIATTI, Alfredo. 12 Caprices op. 25 – č. 6 a č. 11

ABBIATE, Louis. Preludium C dur pro violoncello sólo

Koncerty:

MYSLIVEČEK, Josef. Koncert C dur

MJASKOVSKIJ, Nikolaj Jakovlevič. Koncert c moll op. 66

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast v hodinách, účast na seminářích v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb před komisí pedagogů KSN:

2 etudy (capriccia), obtížnost odpovídá úrovni magisterského studia, virtuózní skladba přídavkového charakteru, celý koncert nebo Rokokové variace – vše zpaměti, provedení ročníkového recitálu

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů