Hra na housle 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HRH0 Z 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Student veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového hráče.

Student provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V závěrečném semestru je rekapitulováno celé předchozí studium, během něhož se student stal suverénním a osobitým výkonným umělcem, který si je vědom svých předností i nedostatků. Student je veden k tomu, aby dokázal z pozice pedagoga sebejistě pojmenovat všechny atributy hry na housle (principy správné prstové techniky, tónové kultury ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů vystupování sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem. Vrcholí příprava absolventského koncertu a diplomové práce.

Tematické okruhy:

  1. Rekapitulace celého studia
  2. Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků
  3. Vysvětlení atributů hry na housle z pozice pedagoga
  4. Komplexní příprava na absolventský koncert

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

PAGANINI, Niccolò. Caprices op. 1

WIENIAWSKI, Henryk. Caprices op. 10, op. 18

ERNST, Heinrich Wilhelm. 6 etud

ODNŘÍČEK, František. Umělecké etudy

ad.

Díla pro sólové housle:

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a Partity

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasií pro housle sólo

REGER, Max. Sonáty, Preludia a fugy

YSAYE, Eugene. Sonáty pro sólové housle

ad.

Houslové koncerty:

BACH, Johann Sebastian. Koncert a moll, Koncert E dur

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, Koncert A dur, Koncert D dur

ERNST, Heinrich Wilhelm. Koncert fis moll

LALO, Edouard. Španělská symfonie

DVOŘÁK, Antonín. Koncert a moll

SIBELIUS, Jean. Koncert d moll

BRAHMS, Johannes. Koncert D dur

BEETHOVEN, Ludwig van. Koncert D dur

BRITTEN, Benjamin. Koncert č. 1 a č. 2

PROKOFJEV, Sergej Sergejevič. Koncert č. 1 a č. 2

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Koncert D dur, op. 35

ad.

Sonáty s klavírem: W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, J. Brahms, R. Schumann, E. Grieg, L. van Beethoven

Virtuózní skladby:

KREISLER, Fritz. Recitativ a Scherzo

MILSTEIN, Nathan. Paganiniana

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Valse - Scherzo

WIENIAWSKI, Henryk. Scherzo - Tarantella, Variace na originální téma

ŠEVČÍK, Otakar. Holka modrooká

SARASATE, Pablo de. Cigánské melodie, Introdukce a Tarantella

SAINT SAËNS, Camille. Havanaise, Introdukce a Rondo capriccioso

DVOŘÁK, Antonín. Mazurek e moll

RAVEL, Maurice. Tzigane

CHAUSSON, Ernest. Poème op. 25

ERNST, Heinrich Wilhelm. Král duchů

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na výuce, přehrávka skladeb zvolených pro absolventský koncert formou vystoupení na semináři a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy, docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů