Hra na housle 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HRH1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Leoš ČEPICKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Pavel KUDELÁSEK, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Pavel ŠPORCL, Ivan ŠTRAUS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na housle je klíčovým studijním předmětem specializace Housle v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů. Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Vystižení obsahu a smyslu interpretovaného díla

Práce na zvládnutí virtuózní techniky

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice, rozložené akordy, dvojhmatové stupnice, nástrojová cvičení.

Etudy:

DONT, Jakob. op. 35

PAGANINI, Niccolò. Caprices op. 1

WIENIAWSKI, Henryk. Caprices op. 10, op. 18

ERNST, Heinrich Wilhelm. 6 etud

ODNŘÍČEK, František. Umělecké etudy

ad.

Díla pro sólové housle:

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a Partity

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasií pro housle sólo

REGER, Max. Sonáty, Preludia a fugy

Koncerty:

BACH, Johann Sebastian. Koncert a moll, Koncert E dur

MOZART, Wolfgant Amadeus. Koncert G dur, Koncert A dur, Koncert D dur

ERNST, Heinrich Wilhelm. Koncert fis moll

LALO, Edouard. Španělská symfonie

Sonáty s klavírem: W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka předem zadaných skladeb před pedagogy katedry – výběr ze čtyř stupnic – obsahujících 4 oktávy, rozložené akordy, dvojhmatové stupnice v terciích, sextách, oktávách, decimách a prstokladových oktávách, 2 etudy, z toho jedna musí být N. Paganini: Caprices op.1, dvě rozdílné části ze Sonát a Partit J. S. Bacha.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů