Hra na housle 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HRH3 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na housle je klíčovým studijním předmětem specializace Housle v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů. Cílem předmětu je pokračování v nápravě dílčích technických nedostatků (pokud student ještě nějaké má) a neustálé zdokonalování individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Vystižení obsahu a smyslu interpretovaného díla

Práce na zvládnutí virtuózní techniky

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice, rozložené akordy, dvojhmatové stupnice, nástrojová cvičení.

Etudy:

DONT, Jakob. op. 35

PAGANINI, Niccolò. Caprices op. 1

WIENIAWSKI, Henryk. Caprices op. 10, op. 18

ERNST, Heinrich Wilhelm. 6 etud

ODNŘÍČEK, František. Umělecké etudy

ad.

Díla pro sólové housle:

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a Partity

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasií pro housle sólo

REGER, Max. Sonáty, Preludia a fugy

YSAŸE, Eugène. Sonáty pro sólové housle

Koncerty:

BACH, Johann Sebastian. Koncert a moll, Koncert E dur

MOZART, Wolfgant Amadeus. Koncert G dur, Koncert A dur, Koncert D dur

ERNST, Heinrich Wilhelm. Koncert fis moll

LALO, Edouard. Španělská symfonie

Sonáty s klavírem: W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka předem zadaných skladeb před pedagogy katedry – výběr ze čtyř stupnic – obsahují 4 oktávy, rozložené akordy, dvojhmatové stupnice v terciích, sextách, oktávách, decimách a prstokladových oktávách, 2 etudy, z toho jedna musí být N. Paganini: Caprices op. 1, dvě rozdílné části ze Sonát a Partit J. S. Bacha.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů