Hra na housle 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HRH5 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na housle je klíčovým studijním předmětem specializace Housle v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v pátém semestru je soustředění na absolventský koncert a diplomovou práci. Student se dopracovává technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého přednesu. Zdokonalovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Vystižení obsahu a smyslu interpretovaného díla

Práce na zvládnutí virtuózní techniky

Příprava a provedení bakalářského koncertu

Příprava bakalářské písemné práce

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice, rozložené akordy, dvojhmatové stupnice, nástrojová cvičení.

Etudy:

DONT, Jakob. op. 35

PAGANINI, Niccolò. Caprices op. 1

WIENIAWSKI, Henryk. Caprices op. 10, op. 18

ERNST, Heinrich Wilhelm. 6 etud

ODNŘÍČEK, František. Umělecké etudy

ad.

Díla pro sólové housle:

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a Partity

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasií pro housle sólo

REGER, Max. Sonáty, Preludia a fugy

YSAŸE, Eugène. Sonáty pro sólové housle

Koncerty:

BACH, Johann Sebastian. Koncert a moll, Koncert E dur

MOZART, Wolfgant Amadeus. Koncert G dur, Koncert A dur, Koncert D dur

ERNST, Heinrich Wilhelm. Koncert fis moll

LALO, Edouard. Španělská symfonie

DVOŘÁK, Antonín. Koncert a moll

SIBELIUS, Jean. Koncert d moll

BRAHMS, Johannes. Koncert D dur

BEETHOVEN, Ludwig van. Koncert D dur

BRITTEN, Benjamin. Koncert op. 15

PROKOFJEV, Sergej. Koncert č. 1 a č. 2

ad.

Virtuózní skladby:

KREISLER, Fritz. Recitativ a Scherzo

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Valse – Scherzo

WIENIAWSKI, Henryk. Scherzo-tarantelle, Variace na originální téma

ŠEVČÍK, Otakar. Holka modrooká

SARASATE, Pablo de. Cikánské melodie, Introdukce a Tarantella

SAINT-SAËNS, Camille. Havanise, Indtrodukce a Rondo capriciosi

DVOŘÁK, Antonín. Mazurek e moll

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka skladeb zvolených pro bakalářský koncert formou vystoupení na Semináři strunných nástrojů a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů