Hra na housle 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HRH7 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Leoš ČEPICKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Pavel KUDELÁSEK, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Pavel ŠPORCL, Ivan ŠTRAUS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory profesorů na interpretaci. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Stupnice, rozložené akordy, dvojhmatové stupnice, nástrojová cvičení.

Etudy:

PAGANINI, Niccolò. Caprices op. 1

WIENIAWSKI, Henryk. Caprices op. 10, op. 18

ERNST, Heinrich Wilhelm. 6 etud

ODNŘÍČEK, František. Umělecké etudy

ad.

Díla pro sólové housle:

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a Partity

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasií pro housle sólo

REGER, Max. Sonáty, Preludia a fugy

YSAYE, Eugene. Sonáty pro sólové housle

Houslové koncerty:

BACH, Johann Sebastian. Koncert a moll, Koncert E dur

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, Koncert A dur, Koncert D dur

ERNST, Heinrich Wilhelm. Koncert fis moll

LALO, Edouard. Španělská symfonie

DVOŘÁK, Antonín. Koncert a moll

SIBELIUS, Jean. Koncert d moll

BRAHMS, Johannes. Koncert D dur

BEETHOVEN, Ludwig van. Koncert D dur

BRITTEN, Benjamin. Koncert č. 1 a č. 2

PROKOFJEV, Sergej Sergejevič. Koncert č. 1 a č. 2

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Koncert D dur, op. 35

ad.

Sonáty s klavírem: W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, J. Brahms

Virtuózní skladby:

KREISLER, Fritz. Recitativ a Scherzo

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Valse - Scherzo

WIENIAWSKI, Henryk. Scherzo - Tarantella, Variace na originální téma

ŠEVČÍK, Otakar. Holka modrooká

SARASATE, Pablo de. Cigánské melodie, Introdukce a Tarantella

SAINT SAËNS, Camille. Havanaise, Introdukce a Rondo capriccioso

DVOŘÁK, Antonín. Mazurek e moll, Romance f moll op. 11

RAVEL, Maurice. Tzigane

CHAUSSON, Ernest. Poème op. 25

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na výuce, aktivní účast na seminářích v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb před pedagogy KSN – 2 etudy, z toho jedna musí být Paganini, op.1, dvě rozdílné části ze Sonát a Partit J. S. Bacha. Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů