Hra na housle 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HRH9 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Leoš ČEPICKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Pavel KUDELÁSEK, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Ivan ŠTRAUS

Obsah

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry (principy správné prstové techniky, tónové kultury ad.) na housle, analyzovat je, dokázat vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  3. Analýza atributů hry na housle

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

PAGANINI, Niccolò. Caprices op. 1

WIENIAWSKI, Henryk. Caprices op. 10, op. 18

ERNST, Heinrich Wilhelm. 6 etud

ODNŘÍČEK, František. Umělecké etudy

ad.

Díla pro sólové housle:

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a Partity

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasií pro housle sólo

REGER, Max. Sonáty, Preludia a fugy

YSAYE, Eugene. Sonáty pro sólové housle

ad.

Houslové koncerty:

BACH, Johann Sebastian. Koncert a moll, Koncert E dur

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, Koncert A dur, Koncert D dur

ERNST, Heinrich Wilhelm. Koncert fis moll

LALO, Edouard. Španělská symfonie

DVOŘÁK, Antonín. Koncert a moll

SIBELIUS, Jean. Koncert d moll

BRAHMS, Johannes. Koncert D dur

BEETHOVEN, Ludwig van. Koncert D dur

BRITTEN, Benjamin. Koncert č. 1 a č. 2

PROKOFJEV, Sergej Sergejevič. Koncert č. 1 a č. 2

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Koncert D dur, op. 35

ad.

Sonáty s klavírem: W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, J. Brahms, L. van Beethoven, E. Grieg, R. Schumann

Virtuózní skladby:

KREISLER, Fritz. Recitativ a Scherzo

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Valse - Scherzo

WIENIAWSKI, Henryk. Scherzo - Tarantella, Variace na originální téma

ŠEVČÍK, Otakar. Holka modrooká

SARASATE, Pablo de. Cigánské melodie, Introdukce a Tarantella

SAINT SAËNS, Camille. Havanaise, Introdukce a Rondo capriccioso

DVOŘÁK, Antonín. Mazurek e moll

RAVEL, Maurice. Tzigane

CHAUSSON, Ernest. Poème op. 25

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na výuce, přehrávka skladeb zvolených pro absolventský koncert formou vystoupení na semináři a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy. Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů