Hra na housle 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HRH9 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry (principy správné prstové techniky, tónové kultury ad.) na housle, analyzovat je, dokázat vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  3. Analýza atributů hry na housle

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Student do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

PAGANINI, Niccolò. Caprices op. 1

WIENIAWSKI, Henryk. Caprices op. 10, op. 18

ERNST, Heinrich Wilhelm. 6 etud

ODNŘÍČEK, František. Umělecké etudy

ad.

Díla pro sólové housle:

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a Partity

TELEMANN, Georg Philipp. 12 Fantasií pro housle sólo

REGER, Max. Sonáty, Preludia a fugy

YSAYE, Eugene. Sonáty pro sólové housle

ad.

Houslové koncerty:

BACH, Johann Sebastian. Koncert a moll, Koncert E dur

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur, Koncert A dur, Koncert D dur

ERNST, Heinrich Wilhelm. Koncert fis moll

LALO, Edouard. Španělská symfonie

DVOŘÁK, Antonín. Koncert a moll

SIBELIUS, Jean. Koncert d moll

BRAHMS, Johannes. Koncert D dur

BEETHOVEN, Ludwig van. Koncert D dur

BRITTEN, Benjamin. Koncert č. 1 a č. 2

PROKOFJEV, Sergej Sergejevič. Koncert č. 1 a č. 2

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Koncert D dur, op. 35

ad.

Sonáty s klavírem: W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, J. Brahms, L. van Beethoven, E. Grieg, R. Schumann

Virtuózní skladby:

KREISLER, Fritz. Recitativ a Scherzo

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Valse - Scherzo

WIENIAWSKI, Henryk. Scherzo - Tarantella, Variace na originální téma

ŠEVČÍK, Otakar. Holka modrooká

SARASATE, Pablo de. Cigánské melodie, Introdukce a Tarantella

SAINT SAËNS, Camille. Havanaise, Introdukce a Rondo capriccioso

DVOŘÁK, Antonín. Mazurek e moll

RAVEL, Maurice. Tzigane

CHAUSSON, Ernest. Poème op. 25

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na výuce, přehrávka skladeb zvolených pro absolventský koncert formou vystoupení na semináři a schopnost obhájit své interpretační názory a řešení v diskuzi se spolužáky a pedagogy. Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů