Hra na housle 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105HS2 zkouška 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Výsledky učení

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Etudy: Dont op. 35, Paganini Caprices op. 1, Wieniawski Caprices op. 10, op. 18, Ernst 6 etud, Ondříček Umělecké etudy atd., Díla pro sólové housle: J. S. Bach Sonáty a Partity, Reger Sonáty, Preludia a fugy, Ysaye Sonáty, Bartók Sonáta, Hindemith Sonáty, Prokofjev Sonáta, Křivinka Slavický apod., Koncerty: Bach, Beethoven, Bartók č. 1 a 2, Barber, Brahms, Bruch, Čajkovskij, Dvořák, Ernst, Hindemith, Chačaturjan, Lalo, Martinů Koncert 1 a 2, Concerto da camera, Mendelssohn, Mozart, Nielssen, Paganini, Prokofjev č. 1 a 2, Stravinskij, Suk Fantasie, Szymanovski č. 1 a 2, Šostakovič č. 1 a 2, Wieniawski č. 1 a 2 a další, Sonáty s klavírem: Bach, Beethoven, Brahmns, Debussy, Dvořák, Franck, Janáček, Martinů, Mozart, Prokofjev, Ravel, Šostakovič a další, virtuózní literatura, stupnice, nástrojová cvičení, etudy J. S. Bach, virtuózní skladba, celý koncert W. A. Mozarta, vystoupení na interpretačním semináři, přijímací zkouška před kolegiem děkana

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na zkoušky před kolegiem děkana.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů