Koncertní praxe - strunné nástroje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KP1 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Leoš ČEPICKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Jana BOUŠKOVÁ, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, František HOST, Jiří HUDEC, Štěpán JEŽEK, Michal KAŇKA, Pavel KUDELÁSEK, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Jan PĚRUŠKA, Matouš PĚRUŠKA, Miroslav PETRÁŠ, Štěpán RAK, Petr SAIDL, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Karel UNTERMŰLLER, Radomír ŽALUD

Obsah

Cíl výuky:

Koncertní praxe posiluje fyzickou i psychickou odolnost při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad studentů i pedagogů. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta, který si tak ověřuje nejen kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování.

Vedle interpretační a psychické přípravy pro veřejná vystoupení jsou studenti vedeni také k formování názorů a nabývání znalostí v oblasti dramaturgie koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých nástrojových a skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení a také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Výběr repertoáru je adekvátní vybrané specializaci studenta v programu Strunné nástroje. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě veřejného provedení koncertu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů