Koncertní praxe 1 - strunné nástroje

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KP1 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Leoš ČEPICKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Jana BOUŠKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Pavel HŮLA, Michal KAŇKA, Pavel KUDELÁSEK, Lubomír MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Jan PĚRUŠKA, Miroslav PETRÁŠ, Štěpán RAK, Petr SAIDL, Pavel STEIDL, Tomáš STRAŠIL, Pavel ŠPORCL, Ivan ŠTRAUS, Karel UNTERMŰLLER, Milan ZELENKA, Radomír ŽALUD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Koncertní praxe posiluje fyzickou i psychickou odolnost při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad studentů i pedagogů. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta, který si tak ověřuje nejen kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování.

Vedle interpretační a psychické přípravy pro veřejná vystoupení jsou studenti vedeni také k formování názorů a nabývání znalostí v oblasti dramaturgie koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých nástrojových a skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení a také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr repertoáru je adekvátní vybrané specializaci studenta v programu Dechové nástroje, Klávesové nástroje, Strunné nástroje a repertoáru studentů programu Bicí nástroje. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě veřejného provedení koncertu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů