Hra na kytaru 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KY2 zkouška 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Petr SAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna HRONOVÁ, Ozren MUTAK, Petr SAIDL

Obsah

Výběr studijního materiálu podle stanovené osnovy a individuálních potřeb.

Výsledky učení

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností, získaných na středním stupni vzdělání. Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě, postiženi obsahu a smyslu interpretovaného díla, stylová orientace, rozšiřování repertoáru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Etudy: Giuliani, Bariios-Mangoré, Villa-Lobos, Rak, Sor, Zelenka a další, Sonáty a suity: J. S. Bach, Diabelli, Giuliani, Matějka a další, Virtuózní literatura: Španělský specifický repertoár, Albeniz, Turina, M. de Falla, Hudba 20. stol.: Rak, Zelenka a další,Koncerty: Giuliani, Rodrigo, stupnice, nástrojová cvičení, etudy J.S.Bach, celá klasická sonáta, vystoupení na interpretačním semináři, přijímací zkouška před kolegiem děkana

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka, příprava na zkoušky před kolegiem děkana.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů