Orchestrální party a sóla violoncella 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105PVC5 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

František HOST

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, František HOST

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla violoncella 5 bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava violoncellových partů především po stránce smykové a prstokladové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru, pečlivou akceptaci připomínek pedagoga. Tím se rozvíjí v delším časovém úseku technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

DVOŘÁK, Antonín: Serenáda

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič: Serenáda

BRAHMS, Johannes: Klavírní koncert, lll. věta

RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj: Šeherezáda

PROKOFJEV, Sergej: Láska ke třem pomerančům

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 5.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, zvládnutí předepsaných orchestrálních a sólových partů dle domluvy s pedagogem. Přehrávka vybraného repertoáru před pedagogy katedry. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů