Hra na violu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan PĚRUŠKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lubomír MALÝ, Jan PĚRUŠKA, Karel UNTERMŰLLER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na violu je klíčovým studijním předmětem specializace Viola v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu Hra na violu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Vystižení obsahu a smyslu interpretovaného díla

Práce na zvládnutí virtuózní techniky

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice:

všechny durové i mollové

Etudy:

nacvičit 8-10 za semestr: F. A. Hoffmeister, B. Campagnolli, J. K. Herold

Nástrojové cvičení na pravou ruku:

ŠEVČÍK, Otakar. 40 variací op. 3

Díla pro sólovou violu:

REGER, Max. 3 Suity

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a partity, 6 Suit

Sonáty s klavírem:

K. Stamic, J. Kř. Vaňhal, J. N. Hummel, C. D. von Dittersdorf, L. van Beethoven

Koncerty:

J. V. Stamic a synové Karl a Antonín, F. X. Brixi, F. Benda, A. Vranický

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, absolvování zápočtové zkoušky za zimní semestr před pedagogy katedry -1 stupnice, 2 etudy, 2 části ze Suit pro violoncello sólo J. S. Bacha (úprava pro violu), nebo ze Sonát a Partit pro housle (úprava pro violu) nebo Reger Suita pro sólovou violu. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů