Hra na violu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VIOL1 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hra na violu je klíčovým studijním předmětem specializace Viola v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu Hra na violu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání

Systematická práce na vlastní umělecké tvorbě

Vystižení obsahu a smyslu interpretovaného díla

Práce na zvládnutí virtuózní techniky

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice:

všechny durové i mollové

Etudy:

nacvičit 8-10 za semestr: F. A. Hoffmeister, B. Campagnolli, J. K. Herold

Nástrojové cvičení na pravou ruku:

ŠEVČÍK, Otakar. 40 variací op. 3

Díla pro sólovou violu:

REGER, Max. 3 Suity

BACH, Johann Sebastian. Sonáty a partity, 6 Suit

Sonáty s klavírem:

K. Stamic, J. Kř. Vaňhal, J. N. Hummel, C. D. von Dittersdorf, L. van Beethoven

Koncerty:

J. V. Stamic a synové Karl a Antonín, F. X. Brixi, F. Benda, A. Vranický

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, absolvování zápočtové zkoušky za zimní semestr před pedagogy katedry -1 stupnice, 2 etudy, 2 části ze Suit pro violoncello sólo J. S. Bacha (úprava pro violu), nebo ze Sonát a Partit pro housle (úprava pro violu) nebo Reger Suita pro sólovou violu. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů